Senati francez voton për ndalimin e shamive në garat sportive

Albanian Radio 0 views
Vendimi i diskutueshëm u miratua me 160 vota kundër 143 në dhomën e lartë të parlamentit. Një komision nga Senati dhe dhoma e ulët e parlamentit do të takohen për të gjetur një kompromis mbi tekstin. Gjatë dekadave të fundit, Franca është përfshirë në polemika mbi projektligjet anti-myslimane.

Add Comments