İnternetin və təhlükəsizlik mühitinin pozulması Trump tərəfdarları ilə müxaliflər arasındakı qarşıdurmalarla eyni vaxtda

Aran 1 views
Vaşinqtonda Trump tərəfdarları ilə rəqibləri arasında qarşıdurmalar davam edir.

Add Comments