Mərhum Səlim Moazenzadə- qalarqı səs

Aran 5 views
Səlim Müəzzinzadə Ərdəbilinin vəfatından 4 il ötür

Səlim Müəzzinzadə Ərdəbili — Məşhur məddah, Ərdəbil şəhərində dünyaya gəlibdir. Növhələrinin çoxunu Azərbaycan dilində yazıb. O, görkəmli müəzzin Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbilinin qardaşıdır. Atası Əbdülkərim Müəzzinzadə Ərdəbilidə İran Radiyosunun ilk müəzzini idi. ustad səlim ərəb dilini və Azərbaycan dilini tam mükəmməl bildirdi.

Add Comments