Գրքի հմայքը (31)

Armenian Radio 3 views
Թվայի՞ն գիրք թե՝ տպագիր: Այս երկուսից որն այսօր ավելի մեծ պահանջարկ ունի, կամ որն է ավելի հարմար: Հարցն ընդհանրապես սրանում չէ: Պետք է պատասխանել ավելի կարևոր հարցի, թե ի՞նչ մակարդակում են գտնվում գրքի հետ մեր շփումները:

Add Comments