Գրքի հմայքը(44)

Armenian Radio 1 views
Համաշխարհային մասշտաբով ընթերցանության մակարդակը որոշելու համար գոյություն ունեն ընդհանուր ցուցանիշներ, որոնք կիրառվում են շաբաթական, ամսական և տարեկան կտրվածքով։

Add Comments