Ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ

Armenian Radio 2 views
Կապ հաստատելը և հասարակական կյանք վարելը մարդկային կարևոր կարիքներից է: Այս հարաբերությունն այնքան կարևոր է, որ որպես պատիժ վճիռ է կայացվում, որ մարդիկ մեկուսանան: Այս կապը ստեղծվել է հատուկ նկարներով, ձեռքերի շարժումներով, աղավնիների միջոցով, հասնելով այսօրվան, և ընդլայնվելով համացանցի ու արբանյակների միջոցով:

Add Comments