ܩܝܕܬܐ ܕܚܕ ܡܟܻܕ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܡܢ ܕܘܪܐ ܕ17 ܒܐܣܬܢܒܘܠ

Assyrian 1 views
آتش سوزی گسترده در یک مسجد تاریخی مربوط به قرن ۱۷ در استانبول مسجد تاریخی «وانیکوی» در شهر استانبول مربوط به قرن ۱۷ میلادی، در آتش سوخت. ܩܝܕܬܐ ܕܚܕ ܡܟܻܕ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܡܢ ܕܘܪܐ ܕ17 ܒܐܣܬܢܒܘܠ ܐܗܐ ܡܟܻܕ ܝ ܒܫܡܐ ܕܘܐܢܝܟܘܝ ܝܠܗ ܡܢ ܕܘܪܐ ܕ17 ܥܠ ܒܢܝܕ ܬܘܢܝܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܐܗܐ ܩܝܘܕܐ ܝܠܗ ܝܢ ܡܢ ܐܪܡܢܝܐ ܘ ܝܢ ܒܐܝܕܐ ܕܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܦ.ܟ.ܟ ܩܘܪܕܝܐ

Add Comments