Ayətullah Misbah Yəzdi Mədinə şiələrinin rəhbərinin əlin öpür

Aztabriz 5 views
Rəbbani alim, arif, filosof və müasir İslam mütəfəkkiri Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi Mədinə şəhərinin şiələrinin rəhbəri Şeyx Əmri ilə görüşündə onun əlini öpür.

Add Comments