Ali Rəhbərin nümayəndəsi və Ərdəbilin cüməsi Ayətullah Seyid Həsən Ameli, İran əleyhinə bəzi fitnələrə cavab verdi.

Aztabriz 13 views

Add Comments