پرورش مروارید سیاه در مازندران

Chinese Radio 4 views
تمشک‌های پرورشی امسال در ۲۵ هکتار از باغ‌های مازندران در حال برداشت است.

 تمشک میوه‌ای شبیه شاه توت یا توت فرنگی با ساقه‌های تیغ دار در مناطق جنگلی استان‌های مازندران،   گیلان و گلستان به صورت خودرو و در دل جنگل رشد می‌کند و چیدن این میوه سختی‌های خاص خود را دارد، اما برای دسترسی راحت به بوته‌های تمشک محققان مازندرانی بوته‌هایی را تکثیر کردند که بدون تیغ است و به راحتی در حاشیه زمین‌های کشاورزی، مناطق دشت و باغ‌ها کشت می‌شود. پیش بینی می‌شود ۲۵۰ تن تمشک پرورشی امسال در ۲۵ هکتار از باغ‌های تمشک مازندران برداشت شود.

Add Comments