روایت قالیباف از تدبیر و شجاعت شهید سلیمانی

Dari Radio 3 views
ارتش های کشورهای عربی ظرف ۶ روز شکست خوردند و فلسطین و بخشی از مصر اشغال شد :اما در سال ۲۰۰۶ رژیم صهیونیستی با توان نظامی بیشتر به جنوب لبنان حمله کرد اما یک متر نتوانست تجاوز کند این همان تدبیر و شجاعتی که رهبری فرمودند از ویژگی های سردار سلیمانی است

Add Comments