جان پدر کجاستی ؟ همدردی برنامه ی عطسه با مظلومیت ملت افغانستان

Dari Radio 21 views
جان پدر کجاستی؟» سوژه برنامه عطسه شد همدردی دانشجویان و جوانان افغانستانی مقیم ایران با قربانیان حمله تروریستی دانشگاه کابل

Add Comments