پیروزی ترامپ با اختلاف میلیونی

Dari Radio 2 views
عضو گروه حقوقی ترامپ در یک برنامه تلویزیونی گفت: ترامپ با اختلاف میلیونی در چندین ایالت پیروز انتخابات شد.

Add Comments