ماجرای شنیدنی ازتباط حاج قاسم با شهدا

Dari Radio 2 views
وقتی حاج قاسم سلیمانی در جلسه خواستگاری فرزند شهید مدافع حرم حاضر شد.

Add Comments