لحظه رونمایی و بازکردن تابوت‌های باستانی کشف شده در مصر

Dari Radio 2 views
باستان شناسان مصری ۱۰۰ تابوت چوبی منقش را رنگ‌های متنوع را کشف کردند که داخل برخی از آنها اجساد مومیایی وجود دارد. همچنین ۴۰ مجسمه و پیکره نیز در گورستان باستانی سقاره یافت شده است

Add Comments