بازدید رئیس جمهوری آذربایجان از پل‌تاریخی خداآفرین

Dari Radio 1 views
"الهام علی‌اف" رییس جمهوری آذربایجان به همراه همسرش" مهربان علی‌اف" از مناطق آزاد شده جنگ اخیر قره باغ با ارمنستان بازدید کرد

Add Comments