قوی‌ترین گزینه وزارت خارجه سوریه

Dari Radio 0 views
ک رسانه عرب زبان با اشاره به درگذشت ولید المعلم وزیر خارجه سوریه به افرادی که می توانند جانشین وی باشند، پرداخته است

رأی الیوم در مطلبی با اشاره به درگذشت ولید المعلم وزیر خارجه سوریه به بحث جانشین احتمال وی پرداخته و آورده است: درگذشت ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و شیخ دیپلماسی سوریه آنگونه که در سوریه توصیف می‌شود در بامداد دوشنبه غافلگیرکننده بود به ویژه وی که از بیماری قلبی رنج می‌برد تا ساعت مرگ خود در وزارتخارجه سوریه فعال بود.

Add Comments