طعنه ی مارشال دوستم به ژنرالهای ناتو و آمریکا

Dari Radio 0 views
سخنان مارشال دوستم در دیدارش از ولسوالی قرم‌قول ولایت فاریاب پس از حمله ی طالبان به این ولسوالی

Add Comments