‏پدرافغان داغ دو فرزند را با توله نوازی آرام می کند

Dari Radio 0 views
‏پدری که در سوگ دو پسر سربازش توله می نوازد

Add Comments