چکمن هنر دستی زنان شمالی افغانستان را فراموش نکنیم

Dari Radio 1 views
تکه ی «چکمن» که به نام «تان» نیز یاد می‌شود در ولسوالی‌های اشکاشم و شغنان توسط زنان بافته می‌شود. ازین تکه واسکت، کلاه و کرتی ساخته می‌شود.

Add Comments