استقبال از عمران خان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان

Dari Radio 0 views
مراسم استقبال از عمران خان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد

Add Comments