سردار قاآنی : گذشت زمانی که آنان بزنند و ما دفاع کنیم

Dari Radio 1 views
نظر سردار قاآنی درباره مذاکره ایران با آمریکا: گذشت زمانی که آنان بزنند و ما دفاع کنیم

Add Comments