اراده های بلند مردم سختی کشیده ی افغانستان

Dari Radio 2 views
‌طفل_کوچک_و_خوش_کلام؛ ولی بلند همت افغانستان من یقین دارم با این همه پشت کار و حس مسولیت پذیری اش روزی به بلند ترین قلعه های موفقیت خواهد رسید. ‎

Add Comments