امنیت را با خط کش اقتصاد نسنجیم

Dari Radio 0 views
:امیر دریادار حسین خانزادیفرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با آخرین خبر: حوزه امنیت جایی است که با خط‌کش اقتصاد نباید آن را سنجید :واقعیت این است که اقتصاد بدون امنیت مثل سراب است و به راحتی از بین می‌رود و امنیت بدون اقتصاد هم دست‌نیافتنی است یعنی در امنیت هم نمی‌شود بدون حساب و کتاب هزینه کرد. :قیمت یک ناوشکنی که در ایران ساخته می‌شود یک‌چهارم ناوشکنی است که بخواهیم از خارج بخریم یعنی با پول یک ناوشکن چهار ناوشکن می‌سازیم . :امروز وقتی ناوشکن می‌سازیم خارجی ها هیچ اطلاعی از داخلش ندارند ، به نوعی کارکرد این سلاح حتی بدون شلیک یک گلوله بیشتر از آن چیزیست که ما از خارج بخریم و بازدارندگی که تولید می‌کند خیلی بیشتر از تسلیحات خارجی خواهد بود

Add Comments