سعودی امپراطوری وحشت

Dari Radio 1 views
افشاگری محقق جهان عرب از شکنجه های جنسی زنان در زندان های عربستان! دکتر "ریاض الصیداوی" محقق و پژوهشگر جهان عرب: بر اساس گزارش وحشتناک دیلی میل محمد بن سلمان و سعود القحطانی زنان را در زندان های عربستان از سقف آویزان و با برق شکنجه می کنند؛ بازجوهای پرونده، زنان را مجبور به دیدن فیلم های غیر اخلاقی و با آن ها رابطه جنسی برقرار می کنند!

Add Comments