مشاور رهبر انقلاب: دنبال صلح هستیم نه جنگ

Dari Radio 1 views
مشاور رهبر انقلاب: توان دفاعی ما به هیچ کس ربطی ندارد؛ دنبال صلح هستیم نه جنگ

Add Comments