مواضع ایران در قبال افغانستان در کنفرانس مجازی 2020

Dari Radio 1 views
دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز سه شنبه 4/9/ 1339 در کنفرانس 2020 افغانستان که با میزبانی مشترک دولت افغانستان، دولت فنلاند و ماموریت کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو بصورت مجازی برگزار شد شرکت و در سخنرانی خود مواضع کشورمان در خصوص مسائل افغانستان را بیان نمود. آقای ظریف دراین کنفرانس از اینکه مردم افغانستان 40 سال را در جنگ و خونریزی سپری کرده و بیست سال بعد از کنفرانس بن همچنان باید در مورد جنگ در افغانستان صحبت شود ابراز تاسف کرده و با اشاره به اینکه رویکرد نظامی در مورد افغانستان شکست خورده و حضور نظامیان خارجی در آن کشور یک بخش مهم از مشکل است، خروج مسئولانه آنها را یک گام مثبت در جهت صلح پایدار در افغانستان دانست. وزیر امور خارحه کشورمان از گفتگوهای بین الافغانی با مالکیت و هدایت مردم افغانستان و با مشارکت طالبان حمایت نموده و تاکید نمود این گفتگوها باید دستآوردهای مردم افغانستان بعد از سال 2001 شامل قانون اساسی دمکراتیک، حق مردم برای تعیین سرنوشت از طریق انتخابات، و مبارزه با تروریزم را حفظ کند. آقای دکتر ظریف همچ

Add Comments