حمله ی تروریستی بامیان و وضعیت بیمارستان این شهر

Dari Radio 1 views
بر اثر دو انفجاری که در ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه به وقت محلی در شهر بامیان رخ داده ۱۷ تن کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند.

Add Comments