گستاخی وقیحانه عامل موساد در پخش زنده

Dari Radio 16 views

"ایدی کوهین" عامل سازمان جاسوسی موساد که سناریوی تحریک ایرانیان برای وارد شدن به جنگ را در دستور کار دارد، در بخش عربی راشاتودی گفت:

سخنان ظریف را گوش کنید؛ اگر می‌گویید (ترور) کار اسرائیل است، بفرما، زودباش جوابمان را بدهید، ما منتظر موشک‌های ایرانی هستیم. عزیزم آن ها تلافی نخواهند کرد؛ آنها ترسوتر از آن هستند که بخواهند تلافی کنند.

Add Comments