روزنامه نگار آمریکایی: واشنگتن در ترور فخری‌زاده نقش داشته است

Dari Radio 0 views
«ابی مارتین» روزنامه‌نگار آمریکایی: واشنگتن در ترور دانشمند ایرانی دست داشته. مقامات آمریکایی با پول مالیات مردم، بدترین اقدامات تروریستی را انجام می‌دهند. : ترور یک غیر نظامی تنها به جرم «دانشمند بودن» جنایت جنگی است.

Add Comments