انتظار افتتاح راه آهن خواف - هرات در آستانه پایان یافتن

Dari Radio 9 views
راه آهن خواف - هرات به آستانه ی بهره برداری رسید راه آهن خواف-هرات به طول 225 کیلومتر افتتاح می گردد. این خط راه آهن در امتداد کرویدور شرقی_غربی ترانزیت جهانی کالا با عبور از مناطق مرزی در اقتصاد منطقه تاثیرگذار خواهد بود. راه آهن خواف- هرات در افق طرح ظرفیت حمل 6 میلیون تن کالا و جا به جایی 1 میلیون مسافر در سال را داراست.

Add Comments