«نواهنگ»؛ فرصتی طلایی برای خوانندگان مهاجر در ایران

Dari Radio 1 views
مسابقه خوانندگی «نواهنگ»؛ فرصتی طلایی برای خوانندگان مهاجر در ایران «نواهنگ» عنوان مسابقه بزرگ آوازخوانی است که قرار است توسط شبکه آی فیلم2 برای آوازخوان های با استعداد افغانستانی مقیم ایران، برگزار شود.

Add Comments