اینجا واشنگتن، جایی در آخر دنیا!

Dari Radio 2 views
اینجا واشنگتن، آخر دنیاست! : این همان تصویر واقعی #آمریکای_هالیوودی است، همان آمریکایی که دیدن نیروهای نظامی آن در سایر کشورها برایمان کاملا عادی بود اما اکنون این پایتخت خود آمریکا است که به کلی قرنطینه نظامی شده است... خبرنگار آمریکایی می‌گوید در اطراف ساختمان کنگره تا جایی که چشم کار می‌کند نیروهای گارد ملی ایستاده‌اند و تا آخر هفته تعداد این نیروها به ۲۰ هزار نفر خواهد رسید که از تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و افغانستان و سوریه هم بیشتر است.

Add Comments