دزدی آشکار آمریکا در روز روشن

Dari Radio 2 views
دکتر ابراهیم شیبانی عضو شورای راهبردی روابط خارجه در برنامه «جهان آرا»: دولت جمهوری‌خواه بوش یک میلیارد و 760 میلیون دلار از اموال ایران را بلوکه کرد، اما چند سال بعد دولت دموکرات اوباما بود که در یک دزدی آشکار، این اموال را مصادره کرد.

Add Comments