هشدار مهدی راسخ نماینده پارلمان افغانستان

Dari Radio 9 views
هشدار مهدی راسخ نماینده پارلمان درباره گروگانان ملکی در پیش طالبان و همچنان قطار نظامی حکومت در بهسود.

Add Comments