خواست ملت افغانستان مهم نیست ب 52 آمریکا مهم است

Dari Radio 8 views
بشردوست: مهم نیست که شما چه‌می‌خواهید، مهم نیست که غنی و آخندزاده چه می‌خواهند، مهم اینست که «بی ۵۲ امریکا» چه می‌خواهد. ‏تاریخ نشان داد، وقتی جنرال میلر در مراسم سوگند غنی شرکت کرد، بی ۵۲ حرف زد و اشرف غنی رییس جمهور شد.

Add Comments