مهدی راسخ، عضو مجلس نمایندگان: در بهسود 42 موسفید و زن و مرد کشته و زخمی شدند

Dari Radio 10 views
مهدی راسخ، عضو مجلس نمایندگان: در دهم دلو «فاجعه بشری» و «جنایت بشری» توسط حکومت و نیروهای امنیتی در بهسود میدان وردک به وقوع پیوسته. ۴۲ نفر موسفید، متنفذ قوم و اطفال کشته و زخمی شدند، حتی زیر تانک شده. حکومت در تلاش است این «جنایت» و «فاجعه» را صبغه سیاسی دهد و به حاشیه ببرد

Add Comments