‏تشکر رانندگان افغان از آتش‌نشانی و گمرک ایران:

Dari Radio 1 views
‏تشکر رانندگان افغان از آتش‌نشانی و گمرک ایران: ‏«ایران به داد نمی‌رسید، خسارت پنج برابر می‌شد»

Add Comments