بستن راهها به دلیل ناامنی در افغانستان

Dari Radio 1 views
شماری از شرکت‌های حمل و نقل در اعتراض به آنچه‌که ناامنی‌ها و اخاذی‌ها در برخی از شاهراه‌های کشور می‌گویند، فعالیت‌های شان را متوقف ساخته‌اند و بخش‌هایی از این شاهراه‌ها را بسته‌اند

Add Comments