خطرناک‌ترین مسیر پیاده‌روی جهان.

Dari Radio 1 views
خطرناک‌ترین مسیر پیاده‌روی جهان. کوه هوآشان در ولایت شاآنشی چین که یکی از مقدس‌ترین کوه‌های چین هم محسوب می‌شود سالانه میزبان گردشگران بی‌شماری است که فقط برای بازی با مرگ یعنی پیاده‌‌روی بر لبه‌ این کوه به این مکان سفر می‌کنند. پا گذاشتن در این مسیر کار هر کسی نیست و واقعا دل و جرات می‌خواهد.

Add Comments