مشاور بشار اسد: حاج قاسم یک امت بود

Dari Radio 2 views
مشاور بشار اسد: حاج قاسم یک امت بود نبود حاج قاسم خسارت است اما سردار قاآنی این مسیر را ادامه می‎دهد و راه حاج قاسم ادامه دارد. بهترین راه انتقام، تقویت راه سردار است. از ملت ایران سپاسگزاریم.

Add Comments