هشتک " مادر بلند شو"

Dari Radio 23 views
« مادر بلند شو » عنوان هشتک کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش به انفجار خونین عصر دیروز کابل است

Add Comments