قوماندان قول اردوي ميوند با مسئولیت من بمب چسبکی را به گردن تروریستها آویزان کنید.

Dari Radio 8 views
سترجنرال_سمع_سادات قوماندان قول اردوي ميوند به نيروهاي زير دست اش دستور داد. اگر كسي را با ماين چسپكي گرفتار كرديد ماين را بالاي گردن اش آويزان منفجر سازيد. مسوليت بدوش من

Add Comments