پدر رقیه کریمی که میزبان برنامه «مثل ماه» در شبکه سوم بود، معنی جان پدر کجاستی؟ را شرح داد.

Dari Radio 8 views
پدر رقیه کریمی که میزبان برنامه «مثل ماه» در شبکه سوم بود، معنی جان پدر کجاستی؟ را شرح داد.

۱۲ ماه  عقرب سه مهاجم به دانشگاه کابل و دانشکده حقوق و علوم سیاسی حمله کردند که طی آن ۲۲ دانشجو و مردم غیرنظامی کشته و حدود ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.

مسئولیت این حمله را در ظاهر گروه تکفیری داعش برعهده گرفت اما یک روز بعد در ویدئویی دست داشتن در این حمله را دوباره رد کردند.

مقامات دولت افغانستان و نهادهای امنیتی این کشور گروه طالبان را مسئول این حملات معرفی کردند.

خانواده رقیه کریمی یکی از جان باختگان حمله به دانشگاه کابل با حضور در برنامه مثل ماه شبکه سوم درباره دختر شهیدشان و دیگر شهدای دانشگاه کابل حرف زدند.

Add Comments