اظهارات جنجالی برادر اشرف غنی درباره نیروهای خارجی

Dari Radio 10 views
اظهارات جنجالی حشمت غنی درباره نیروهای خارجی حشمت غنی احمدزی برادر رئیس جمهور افغانستان گفته است که آمریکایی ها اجازه نمی دهند که کشورهای منطقه در افغانستان سرمایه گذاری کنند وی همچنین درباره مشاور امنیت ملی اظهارداشت که حمدالله محب دروغگو است و مدیریت قابل اعتمادی ندارد همچنین با برادرش در پولشویی‌ها همکار و همدست است.

Add Comments