گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا از ماموریت های جدید سپاه قدس

Dari Radio 2 views
گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا: :قاآنی ماموریت های بزرگتری نسبت به قبل برای نیروی قدس تعریف کرده‌ است/ایران رقیب اصلی منافع آمریکا در منطقه است...!

Add Comments