معاون تیم مذاکره کننده ی طالبان و کنفرانس ویدئویی با شفرای اروپایی مقیم افغانستان

Dari Radio 4 views
شیرمحمد عباس استانکزی ، معاون تیم مذاکره کننده طالبان و هیئت همراه بعد از ظهر دیروز در جلسه نمایندگان ویژه و سفرای ایالات متحده ، اتحادیه اروپا ، آلمان ، انگلستان ، نروژ ، فرانسه ، ایتالیا و سازمان ملل. از طریق کنفرانس آنلاین شرکت کردند.

Add Comments