وزارت دفاع افغانستان ، عقب نشینی تاکتیکی داریم

Dari Radio 7 views
روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی: بعضی ساحات که در تصرف دشمن قرار گرفته، نشان دهنده‌ی قوت دشمن نبوده؛ بل‌که نیروهای امنیتی به‌خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی عقب‌نشینی‌ موقتی کرده‌اند

Add Comments