غنی ما زندگی میخواهیم

Dari Radio 3 views
رییس‌جمهو غنی: "همه می‌دانیم که شهادت در راه وطن افتخار است؛ اما ما زندگی می‌خواهیم نه مرگ، تا چه زمانی یک کشور از اساسی‌ترین حق خود که صلح است محروم باشد؟"

Add Comments