گالری نقاشی خیابانی در کابل

Dari Radio 5 views
: شماری از نقاشان در شماری از جاده‌های پر رفت‌وآمد کابل، گالری‌هایی از تابلوهای نقاشی ایجاد کرده‌اند تا با این‌کار به مردم در شرایط جنگی کنونی، روحیه بدهند

Add Comments